فروشگاه باما x
Array
(
  [id] => 1483
  [link] => /store/Products/more/1483
  [block_template] => Array
    (
      [id] => 1
      [title] => کالاهای اساسی و خوار و بار
      [banner] => http://hypermarketbama.ir/files/80716/Block_Banner/banner__1606189213.jpg
      [color] => #000000
      [style] => 
      [direction] => left
      [showTitle] => 1
      [banner_list] => Array
        (
        )

    )

  [filter_type] => 1
  [max_count] => 1
  [tag_condition] => 
  [filter_id] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [filter_search] => 
  [filter_id_string] => 
  [Prod_Group_ID] => 
  [hasBlock] => 1
  [Products] => Array
    (
      [Result] => Array
        (
        )

    )

  [Blocks] => Array
    (
      [Result] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [id] => 1488
              [link] => /store/Products/more/1488
              [block_template] => Array
                (
                  [id] => 1
                  [title] => روغن
                  [banner] => 
                  [color] => 
                  [style] => 
                  [direction] => left
                  [showTitle] => 
                  [banner_list] => Array
                    (
                    )

                )

              [filter_type] => 3
              [max_count] => 100
              [tag_condition] => 
              [filter_id] => Array
                (
                  [0] => 54025
                  [1] => 
                )

              [filter_search] => 54025
              [filter_id_string] => 54025,
              [Prod_Group_ID] => 
              [hasBlock] => 
              [Products] => Array
                (
                  [Result] => Array
                    (
                    )

                )

              [Blocks] => Array
                (
                  [Result] => Array
                    (
                    )

                )

            )

          [1] => Array
            (
              [id] => 1489
              [link] => /store/Products/more/1489
              [block_template] => Array
                (
                  [id] => 1
                  [title] => برنج
                  [banner] => 
                  [color] => 
                  [style] => 
                  [direction] => left
                  [showTitle] => 
                  [banner_list] => Array
                    (
                    )

                )

              [filter_type] => 3
              [max_count] => 100
              [tag_condition] => 
              [filter_id] => Array
                (
                  [0] => 54026
                  [1] => 
                )

              [filter_search] => 54026
              [filter_id_string] => 54026,
              [Prod_Group_ID] => 
              [hasBlock] => 
              [Products] => Array
                (
                  [Result] => Array
                    (
                    )

                )

              [Blocks] => Array
                (
                  [Result] => Array
                    (
                    )

                )

            )

          [2] => Array
            (
              [id] => 1490
              [link] => /store/Products/more/1490
              [block_template] => Array
                (
                  [id] => 1
                  [title] => حبوبات
                  [banner] => 
                  [color] => 
                  [style] => 
                  [direction] => left
                  [showTitle] => 
                  [banner_list] => Array
                    (
                    )

                )

              [filter_type] => 3
              [max_count] => 100
              [tag_condition] => 
              [filter_id] => Array
                (
                  [0] => 54022
                  [1] => 
                )

              [filter_search] => 54022
              [filter_id_string] => 54022,
              [Prod_Group_ID] => 
              [hasBlock] => 
              [Products] => Array
                (
                  [Result] => Array
                    (
                    )

                )

              [Blocks] => Array
                (
                  [Result] => Array
                    (
                    )

                )

            )

          [3] => Array
            (
              [id] => 1491
              [link] => /store/Products/more/1491
              [block_template] => Array
                (
                  [id] => 1
                  [title] => رب
                  [banner] => 
                  [color] => 
                  [style] => 
                  [direction] => left
                  [showTitle] => 
                  [banner_list] => Array
                    (
                    )

                )

              [filter_type] => 3
              [max_count] => 100
              [tag_condition] => 
              [filter_id] => Array
                (
                  [0] => 54027
                  [1] => 
                )

              [filter_search] => 54027
              [filter_id_string] => 54027,
              [Prod_Group_ID] => 
              [hasBlock] => 
              [Products] => Array
                (
                  [Result] => Array
                    (
                    )

                )

              [Blocks] => Array
                (
                  [Result] => Array
                    (
                    )

                )

            )

          [4] => Array
            (
              [id] => 1525
              [link] => /store/Products/more/1525
              [block_template] => Array
                (
                  [id] => 1
                  [title] => چای
                  [banner] => 
                  [color] => #000000
                  [style] => 
                  [direction] => left
                  [showTitle] => 
                  [banner_list] => Array
                    (
                    )

                )

              [filter_type] => 3
              [max_count] => 100
              [tag_condition] => 
              [filter_id] => Array
                (
                  [0] => 53983
                  [1] => 
                )

              [filter_search] => 53983
              [filter_id_string] => 53983,
              [Prod_Group_ID] => 
              [hasBlock] => 
              [Products] => Array
                (
                  [Result] => Array
                    (
                    )

                )

              [Blocks] => Array
                (
                  [Result] => Array
                    (
                    )

                )

            )

          [5] => Array
            (
              [id] => 1526
              [link] => /store/Products/more/1526
              [block_template] => Array
                (
                  [id] => 1
                  [title] => قند و شکر
                  [banner] => 
                  [color] => 
                  [style] => 
                  [direction] => left
                  [showTitle] => 
                  [banner_list] => Array
                    (
                    )

                )

              [filter_type] => 3
              [max_count] => 100
              [tag_condition] => 
              [filter_id] => Array
                (
                  [0] => 54028
                  [1] => 
                )

              [filter_search] => 54028
              [filter_id_string] => 54028,
              [Prod_Group_ID] => 
              [hasBlock] => 
              [Products] => Array
                (
                  [Result] => Array
                    (
                    )

                )

              [Blocks] => Array
                (
                  [Result] => Array
                    (
                    )

                )

            )

          [6] => Array
            (
              [id] => 1539
              [link] => /store/Products/more/1539
              [block_template] => Array
                (
                  [id] => 1
                  [title] => تخم مرغ
                  [banner] => 
                  [color] => 
                  [style] => 
                  [direction] => left
                  [showTitle] => 
                  [banner_list] => Array
                    (
                    )

                )

              [filter_type] => 3
              [max_count] => 100
              [tag_condition] => 
              [filter_id] => Array
                (
                  [0] => 53982
                  [1] => 
                )

              [filter_search] => 53982
              [filter_id_string] => 53982,
              [Prod_Group_ID] => 
              [hasBlock] => 
              [Products] => Array
                (
                  [Result] => Array
                    (
                    )

                )

              [Blocks] => Array
                (
                  [Result] => Array
                    (
                    )

                )

            )

        )

    )

)
1
Array
(
  [id] => 1478
  [link] => /store/Products/more/1478
  [block_template] => Array
    (
      [id] => 1
      [title] => لبنیات و صبحانه
      [banner] => http://hypermarketbama.ir/files/80716/Block_Banner/banner__1606191300.jpg
      [color] => #000000
      [style] => 
      [direction] => left
      [showTitle] => 1
      [banner_list] => Array
        (
        )

    )

  [filter_type] => 3
  [max_count] => 100
  [tag_condition] => 
  [filter_id] => Array
    (
      [0] => 53974
      [1] => 53976
      [2] => 
    )

  [filter_search] => 53974,53976
  [filter_id_string] => 53974,53976,
  [Prod_Group_ID] => 
  [hasBlock] => 1
  [Products] => Array
    (
      [Result] => Array
        (
        )

    )

  [Blocks] => Array
    (
      [Result] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [id] => 1480
              [link] => /store/Products/more/1480
              [block_template] => Array
                (
                  [id] => 1
                  [title] => شیر
                  [banner] => 
                  [color] => 
                  [style] => 
                  [direction] => left
                  [showTitle] => 
                  [banner_list] => Array
                    (
                    )

                )

              [filter_type] => 3
              [max_count] => 100
              [tag_condition] => 
              [filter_id] => Array
                (
                  [0] => 54014
                  [1] => 
                )

              [filter_search] => 54014
              [filter_id_string] => 54014,
              [Prod_Group_ID] => 
              [hasBlock] => 
              [Products] => Array
                (
                  [Result] => Array
                    (
                    )

                )

              [Blocks] => Array
                (
                  [Result] => Array
                    (
                    )

                )

            )

          [1] => Array
            (
              [id] => 1481
              [link] => /store/Products/more/1481
              [block_template] => Array
                (
                  [id] => 1
                  [title] => ماست
                  [banner] => 
                  [color] => #000000
                  [style] => 
                  [direction] => left
                  [showTitle] => 
                  [banner_list] => Array
                    (
                    )

                )

              [filter_type] => 3
              [max_count] => 100
              [tag_condition] => 
              [filter_id] => Array
                (
                  [0] => 54015
                  [1] => 
                )

              [filter_search] => 54015
              [filter_id_string] => 54015,
              [Prod_Group_ID] => 
              [hasBlock] => 
              [Products] => Array
                (
                  [Result] => Array
                    (
                    )

                )

              [Blocks] => Array
                (
                  [Result] => Array
                    (
                    )

                )

            )

          [2] => Array
            (
              [id] => 1479
              [link] => /store/Products/more/1479
              [block_template] => Array
                (
                  [id] => 1
                  [title] => پنیر
                  [banner] => 
                  [color] => 
                  [style] => 
                  [direction] => left
                  [showTitle] => 
                  [banner_list] => Array
                    (
                    )

                )

              [filter_type] => 3
              [max_count] => 100
              [tag_condition] => 
              [filter_id] => Array
                (
                  [0] => 53975
                  [1] => 
                )

              [filter_search] => 53975
              [filter_id_string] => 53975,
              [Prod_Group_ID] => 
              [hasBlock] => 
              [Products] => Array
                (
                  [Result] => Array
                    (
                    )

                )

              [Blocks] => Array
                (
                  [Result] => Array
                    (
                    )

                )

            )

          [3] => Array
            (
              [id] => 1482
              [link] => /store/Products/more/1482
              [block_template] => Array
                (
                  [id] => 1
                  [title] => کره
                  [banner] => 
                  [color] => 
                  [style] => 
                  [direction] => left
                  [showTitle] => 
                  [banner_list] => Array
                    (
                    )

                )

              [filter_type] => 3
              [max_count] => 100
              [tag_condition] => 
              [filter_id] => Array
                (
                  [0] => 53977
                  [1] => 
                )

              [filter_search] => 53977
              [filter_id_string] => 53977,
              [Prod_Group_ID] => 
              [hasBlock] => 
              [Products] => Array
                (
                  [Result] => Array
                    (
                    )

                )

              [Blocks] => Array
                (
                  [Result] => Array
                    (
                    )

                )

            )

          [4] => Array
            (
              [id] => 1534
              [link] => /store/Products/more/1534
              [block_template] => Array
                (
                  [id] => 1
                  [title] => حلوا و ارده
                  [banner] => 
                  [color] => 
                  [style] => 
                  [direction] => left
                  [showTitle] => 
                  [banner_list] => Array
                    (
                    )

                )

              [filter_type] => 3
              [max_count] => 100
              [tag_condition] => 
              [filter_id] => Array
                (
                  [0] => 54189
                  [1] => 
                )

              [filter_search] => 54189
              [filter_id_string] => 54189,
              [Prod_Group_ID] => 
              [hasBlock] => 
              [Products] => Array
                (
                  [Result] => Array
                    (
                    )

                )

              [Blocks] => Array
                (
                  [Result] => Array
                    (
                    )

                )

            )

          [5] => Array
            (
              [id] => 1535
              [link] => /store/Products/more/1535
              [block_template] => Array
                (
                  [id] => 1
                  [title] => خامه و سرشیر
                  [banner] => 
                  [color] => 
                  [style] => 
                  [direction] => left
                  [showTitle] => 
                  [banner_list] => Array
                    (
                    )

                )

              [filter_type] => 3
              [max_count] => 100
              [tag_condition] => 
              [filter_id] => Array
                (
                  [0] => 53980
                  [1] => 54039
                  [2] => 
                )

              [filter_search] => 53980,54039
              [filter_id_string] => 53980,54039,
              [Prod_Group_ID] => 
              [hasBlock] => 
              [Products] => Array
                (
                  [Result] => Array
                    (
                    )

                )

              [Blocks] => Array
                (
                  [Result] => Array
                    (
                    )

                )

            )

          [6] => Array
            (
              [id] => 1536
              [link] => /store/Products/more/1536
              [block_template] => Array
                (
                  [id] => 1
                  [title] => عسل
                  [banner] => 
                  [color] => 
                  [style] => 
                  [direction] => left
                  [showTitle] => 
                  [banner_list] => Array
                    (
                    )

                )

              [filter_type] => 3
              [max_count] => 100
              [tag_condition] => 
              [filter_id] => Array
                (
                  [0] => 53979
                  [1] => 
                )

              [filter_search] => 53979
              [filter_id_string] => 53979,
              [Prod_Group_ID] => 
              [hasBlock] => 
              [Products] => Array
                (
                  [Result] => Array
                    (
                    )

                )

              [Blocks] => Array
                (
                  [Result] => Array
                    (
                    )

                )

            )

          [7] => Array
            (
              [id] => 1537
              [link] => /store/Products/more/1537
              [block_template] => Array
                (
                  [id] => 1
                  [title] => مربا
                  [banner] => 
                  [color] => 
                  [style] => 
                  [direction] => left
                  [showTitle] => 
                  [banner_list] => Array
                    (
                    )

                )

              [filter_type] => 3
              [max_count] => 100
              [tag_condition] => 
              [filter_id] => Array
                (
                  [0] => 53978
                  [1] => 
                )

              [filter_search] => 53978
              [filter_id_string] => 53978,
              [Prod_Group_ID] => 
              [hasBlock] => 
              [Products] => Array
                (
                  [Result] => Array
                    (
                    )

                )

              [Blocks] => Array
                (
                  [Result] => Array
                    (
                    )

                )

            )

          [8] => Array
            (
              [id] => 1538
              [link] => /store/Products/more/1538
              [block_template] => Array
                (
                  [id] => 1
                  [title] => تخم مرغ
                  [banner] => 
                  [color] => 
                  [style] => 
                  [direction] => left
                  [showTitle] => 
                  [banner_list] => Array
                    (
                    )

                )

              [filter_type] => 3
              [max_count] => 100
              [tag_condition] => 
              [filter_id] => Array
                (
                  [0] => 53982
                  [1] => 
                )

              [filter_search] => 53982
              [filter_id_string] => 53982,
              [Prod_Group_ID] => 
              [hasBlock] => 
              [Products] => Array
                (
                  [Result] => Array
                    (
                    )

                )

              [Blocks] => Array
                (
                  [Result] => Array
                    (
                    )

                )

            )

        )

    )

)
1
Array
(
  [id] => 1484
  [link] => /store/Products/more/1484
  [block_template] => Array
    (
      [id] => 1
      [title] => میوه و سبزیجات
      [banner] => http://hypermarketbama.ir/files/80716/Block_Banner/banner__1608886370.png
      [color] => #0db942
      [style] => 
      [direction] => left
      [showTitle] => 1
      [banner_list] => Array
        (
        )

    )

  [filter_type] => 3
  [max_count] => 100
  [tag_condition] => 
  [filter_id] => Array
    (
      [0] => 54024
      [1] => 
    )

  [filter_search] => 54024
  [filter_id_string] => 54024,
  [Prod_Group_ID] => 
  [hasBlock] => 1
  [Products] => Array
    (
      [Result] => Array
        (
        )

    )

  [Blocks] => Array
    (
      [Result] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [id] => 1485
              [link] => /store/Products/more/1485
              [block_template] => Array
                (
                  [id] => 1
                  [title] => میوه
                  [banner] => 
                  [color] => 
                  [style] => 
                  [direction] => left
                  [showTitle] => 
                  [banner_list] => Array
                    (
                    )

                )

              [filter_type] => 3
              [max_count] => 100
              [tag_condition] => 
              [filter_id] => Array
                (
                  [0] => 53989
                  [1] => 
                )

              [filter_search] => 53989
              [filter_id_string] => 53989,
              [Prod_Group_ID] => 
              [hasBlock] => 
              [Products] => Array
                (
                  [Result] => Array
                    (
                    )

                )

              [Blocks] => Array
                (
                  [Result] => Array
                    (
                    )

                )

            )

          [1] => Array
            (
              [id] => 1486
              [link] => /store/Products/more/1486
              [block_template] => Array
                (
                  [id] => 1
                  [title] => صیفی جات
                  [banner] => 
                  [color] => 
                  [style] => 
                  [direction] => left
                  [showTitle] => 
                  [banner_list] => Array
                    (
                    )

                )

              [filter_type] => 3
              [max_count] => 100
              [tag_condition] => 
              [filter_id] => Array
                (
                  [0] => 53991
                  [1] => 53990
                  [2] => 
                )

              [filter_search] => 53991,53990
              [filter_id_string] => 53991,53990,
              [Prod_Group_ID] => 
              [hasBlock] => 
              [Products] => Array
                (
                  [Result] => Array
                    (
                    )

                )

              [Blocks] => Array
                (
                  [Result] => Array
                    (
                    )

                )

            )

          [2] => Array
            (
              [id] => 1487
              [link] => /store/Products/more/1487
              [block_template] => Array
                (
                  [id] => 1
                  [title] => سبزیجات
                  [banner] => 
                  [color] => 
                  [style] => 
                  [direction] => left
                  [showTitle] => 
                  [banner_list] => Array
                    (
                    )

                )

              [filter_type] => 3
              [max_count] => 100
              [tag_condition] => 
              [filter_id] => Array
                (
                  [0] => 53993
                  [1] => 53992
                  [2] => 
                )

              [filter_search] => 53993,53992
              [filter_id_string] => 53993,53992,
              [Prod_Group_ID] => 
              [hasBlock] => 
              [Products] => Array
                (
                  [Result] => Array
                    (
                    )

                )

              [Blocks] => Array
                (
                  [Result] => Array
                    (
                    )

                )

            )

        )

    )

)
1
Array
(
  [id] => 1519
  [link] => /store/Products/more/1519
  [block_template] => Array
    (
      [id] => 1
      [title] => آجیل و خشکبار
      [banner] => http://hypermarketbama.ir/files/80716/Block_Banner/banner__1607372846.jpg
      [color] => #df7219
      [style] => 
      [direction] => left
      [showTitle] => 1
      [banner_list] => Array
        (
        )

    )

  [filter_type] => 3
  [max_count] => 100
  [tag_condition] => 
  [filter_id] => Array
    (
      [0] => 54110
      [1] => 54114
      [2] => 54115
      [3] => 54116
      [4] => 
    )

  [filter_search] => 54110,54114,54115,54116
  [filter_id_string] => 54110,54114,54115,54116,
  [Prod_Group_ID] => 
  [hasBlock] => 1
  [Products] => Array
    (
      [Result] => Array
        (
        )

    )

  [Blocks] => Array
    (
      [Result] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [id] => 1520
              [link] => /store/Products/more/1520
              [block_template] => Array
                (
                  [id] => 1
                  [title] => آجیل
                  [banner] => 
                  [color] => #000000
                  [style] => 
                  [direction] => left
                  [showTitle] => 
                  [banner_list] => Array
                    (
                    )

                )

              [filter_type] => 3
              [max_count] => 100
              [tag_condition] => 
              [filter_id] => Array
                (
                  [0] => 54110
                  [1] => 
                )

              [filter_search] => 54110
              [filter_id_string] => 54110,
              [Prod_Group_ID] => 
              [hasBlock] => 
              [Products] => Array
                (
                  [Result] => Array
                    (
                    )

                )

              [Blocks] => Array
                (
                  [Result] => Array
                    (
                    )

                )

            )

          [1] => Array
            (
              [id] => 1521
              [link] => /store/Products/more/1521
              [block_template] => Array
                (
                  [id] => 1
                  [title] => خشکبار
                  [banner] => 
                  [color] => 
                  [style] => 
                  [direction] => left
                  [showTitle] => 
                  [banner_list] => Array
                    (
                    )

                )

              [filter_type] => 3
              [max_count] => 100
              [tag_condition] => 
              [filter_id] => Array
                (
                  [0] => 54114
                  [1] => 
                )

              [filter_search] => 54114
              [filter_id_string] => 54114,
              [Prod_Group_ID] => 
              [hasBlock] => 
              [Products] => Array
                (
                  [Result] => Array
                    (
                    )

                )

              [Blocks] => Array
                (
                  [Result] => Array
                    (
                    )

                )

            )

          [2] => Array
            (
              [id] => 1522
              [link] => /store/Products/more/1522
              [block_template] => Array
                (
                  [id] => 1
                  [title] => تنقلات
                  [banner] => 
                  [color] => 
                  [style] => 
                  [direction] => left
                  [showTitle] => 
                  [banner_list] => Array
                    (
                    )

                )

              [filter_type] => 3
              [max_count] => 100
              [tag_condition] => 
              [filter_id] => Array
                (
                  [0] => 54115
                  [1] => 
                )

              [filter_search] => 54115
              [filter_id_string] => 54115,
              [Prod_Group_ID] => 
              [hasBlock] => 
              [Products] => Array
                (
                  [Result] => Array
                    (
                    )

                )

              [Blocks] => Array
                (
                  [Result] => Array
                    (
                    )

                )

            )

          [3] => Array
            (
              [id] => 1524
              [link] => /store/Products/more/1524
              [block_template] => Array
                (
                  [id] => 1
                  [title] => شکلات
                  [banner] => 
                  [color] => 
                  [style] => 
                  [direction] => left
                  [showTitle] => 
                  [banner_list] => Array
                    (
                    )

                )

              [filter_type] => 3
              [max_count] => 100
              [tag_condition] => 
              [filter_id] => Array
                (
                  [0] => 54116
                  [1] => 
                )

              [filter_search] => 54116
              [filter_id_string] => 54116,
              [Prod_Group_ID] => 
              [hasBlock] => 
              [Products] => Array
                (
                  [Result] => Array
                    (
                    )

                )

              [Blocks] => Array
                (
                  [Result] => Array
                    (
                    )

                )

            )

        )

    )

)
1
Array
(
  [id] => 1540
  [link] => /store/Products/more/1540
  [block_template] => Array
    (
      [id] => 1
      [title] => ادویه جات، دسرها و چاشنی ها
      [banner] => http://hypermarketbama.ir/files/80716/Block_Banner/banner__1608936751.png
      [color] => #ee300e
      [style] => 
      [direction] => left
      [showTitle] => 1
      [banner_list] => Array
        (
        )

    )

  [filter_type] => 3
  [max_count] => 100
  [tag_condition] => 
  [filter_id] => Array
    (
      [0] => 53985
      [1] => 54278
      [2] => 54279
      [3] => 
    )

  [filter_search] => 53985,54278,54279
  [filter_id_string] => 53985,54278,54279,
  [Prod_Group_ID] => 
  [hasBlock] => 1
  [Products] => Array
    (
      [Result] => Array
        (
        )

    )

  [Blocks] => Array
    (
      [Result] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [id] => 1541
              [link] => /store/Products/more/1541
              [block_template] => Array
                (
                  [id] => 1
                  [title] => ادویه جات
                  [banner] => 
                  [color] => #000000
                  [style] => 
                  [direction] => left
                  [showTitle] => 
                  [banner_list] => Array
                    (
                    )

                )

              [filter_type] => 3
              [max_count] => 100
              [tag_condition] => 
              [filter_id] => Array
                (
                  [0] => 53985
                  [1] => 
                )

              [filter_search] => 53985
              [filter_id_string] => 53985,
              [Prod_Group_ID] => 
              [hasBlock] => 
              [Products] => Array
                (
                  [Result] => Array
                    (
                    )

                )

              [Blocks] => Array
                (
                  [Result] => Array
                    (
                    )

                )

            )

          [1] => Array
            (
              [id] => 1544
              [link] => /store/Products/more/1544
              [block_template] => Array
                (
                  [id] => 1
                  [title] => زعفران
                  [banner] => 
                  [color] => 
                  [style] => 
                  [direction] => left
                  [showTitle] => 
                  [banner_list] => Array
                    (
                    )

                )

              [filter_type] => 3
              [max_count] => 100
              [tag_condition] => 
              [filter_id] => Array
                (
                  [0] => 54122
                  [1] => 
                )

              [filter_search] => 54122
              [filter_id_string] => 54122,
              [Prod_Group_ID] => 
              [hasBlock] => 
              [Products] => Array
                (
                  [Result] => Array
                    (
                    )

                )

              [Blocks] => Array
                (
                  [Result] => Array
                    (
                    )

                )

            )

          [2] => Array
            (
              [id] => 1542
              [link] => /store/Products/more/1542
              [block_template] => Array
                (
                  [id] => 1
                  [title] => پودر ژله
                  [banner] => 
                  [color] => #000000
                  [style] => 
                  [direction] => left
                  [showTitle] => 
                  [banner_list] => Array
                    (
                    )

                )

              [filter_type] => 3
              [max_count] => 100
              [tag_condition] => 
              [filter_id] => Array
                (
                  [0] => 54251
                  [1] => 
                )

              [filter_search] => 54251
              [filter_id_string] => 54251,
              [Prod_Group_ID] => 
              [hasBlock] => 
              [Products] => Array
                (
                  [Result] => Array
                    (
                    )

                )

              [Blocks] => Array
                (
                  [Result] => Array
                    (
                    )

                )

            )

          [3] => Array
            (
              [id] => 1543
              [link] => /store/Products/more/1543
              [block_template] => Array
                (
                  [id] => 1
                  [title] => انواع سس
                  [banner] => 
                  [color] => 
                  [style] => 
                  [direction] => left
                  [showTitle] => 
                  [banner_list] => Array
                    (
                    )

                )

              [filter_type] => 3
              [max_count] => 100
              [tag_condition] => 
              [filter_id] => Array
                (
                  [0] => 54275
                  [1] => 
                )

              [filter_search] => 54275
              [filter_id_string] => 54275,
              [Prod_Group_ID] => 
              [hasBlock] => 
              [Products] => Array
                (
                  [Result] => Array
                    (
                    )

                )

              [Blocks] => Array
                (
                  [Result] => Array
                    (
                    )

                )

            )

        )

    )

)
1
Array
(
  [id] => 1492
  [link] => /store/Products/more/1492
  [block_template] => Array
    (
      [id] => 1
      [title] => شوینده و بهداشتی
      [banner] => http://hypermarketbama.ir/files/80716/Block_Banner/banner__1606190405.jpg
      [color] => 
      [style] => 
      [direction] => left
      [showTitle] => 1
      [banner_list] => Array
        (
        )

    )

  [filter_type] => 3
  [max_count] => 100
  [tag_condition] => 
  [filter_id] => Array
    (
      [0] => 54029
      [1] => 
    )

  [filter_search] => 54029
  [filter_id_string] => 54029,
  [Prod_Group_ID] => 
  [hasBlock] => 1
  [Products] => Array
    (
      [Result] => Array
        (
        )

    )

  [Blocks] => Array
    (
      [Result] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [id] => 1499
              [link] => /store/Products/more/1499
              [block_template] => Array
                (
                  [id] => 1
                  [title] => مایع ظرفشویی
                  [banner] => 
                  [color] => 
                  [style] => 
                  [direction] => left
                  [showTitle] => 
                  [banner_list] => Array
                    (
                    )

                )

              [filter_type] => 3
              [max_count] => 100
              [tag_condition] => 
              [filter_id] => Array
                (
                  [0] => 54034
                  [1] => 
                )

              [filter_search] => 54034
              [filter_id_string] => 54034,
              [Prod_Group_ID] => 
              [hasBlock] => 
              [Products] => Array
                (
                  [Result] => Array
                    (
                    )

                )

              [Blocks] => Array
                (
                  [Result] => Array
                    (
                    )

                )

            )

          [1] => Array
            (
              [id] => 1500
              [link] => /store/Products/more/1500
              [block_template] => Array
                (
                  [id] => 1
                  [title] => مایع دستشویی
                  [banner] => 
                  [color] => 
                  [style] => 
                  [direction] => left
                  [showTitle] => 
                  [banner_list] => Array
                    (
                    )

                )

              [filter_type] => 3
              [max_count] => 100
              [tag_condition] => 
              [filter_id] => Array
                (
                  [0] => 54033
                  [1] => 
                )

              [filter_search] => 54033
              [filter_id_string] => 54033,
              [Prod_Group_ID] => 
              [hasBlock] => 
              [Products] => Array
                (
                  [Result] => Array
                    (
                    )

                )

              [Blocks] => Array
                (
                  [Result] => Array
                    (
                    )

                )

            )

          [2] => Array
            (
              [id] => 1527
              [link] => /store/Products/more/1527
              [block_template] => Array
                (
                  [id] => 1
                  [title] => پودر لباسشویی
                  [banner] => 
                  [color] => 
                  [style] => 
                  [direction] => left
                  [showTitle] => 
                  [banner_list] => Array
                    (
                    )

                )

              [filter_type] => 3
              [max_count] => 100
              [tag_condition] => 
              [filter_id] => Array
                (
                  [0] => 54108
                  [1] => 
                )

              [filter_search] => 54108
              [filter_id_string] => 54108,
              [Prod_Group_ID] => 
              [hasBlock] => 
              [Products] => Array
                (
                  [Result] => Array
                    (
                    )

                )

              [Blocks] => Array
                (
                  [Result] => Array
                    (
                    )

                )

            )

          [3] => Array
            (
              [id] => 1546
              [link] => /store/Products/more/1546
              [block_template] => Array
                (
                  [id] => 1
                  [title] => ماشین ظرفشویی
                  [banner] => 
                  [color] => #000000
                  [style] => 
                  [direction] => left
                  [showTitle] => 
                  [banner_list] => Array
                    (
                    )

                )

              [filter_type] => 3
              [max_count] => 100
              [tag_condition] => 
              [filter_id] => Array
                (
                  [0] => 54563
                  [1] => 
                )

              [filter_search] => 54563
              [filter_id_string] => 54563,
              [Prod_Group_ID] => 
              [hasBlock] => 
              [Products] => Array
                (
                  [Result] => Array
                    (
                    )

                )

              [Blocks] => Array
                (
                  [Result] => Array
                    (
                    )

                )

            )

          [4] => Array
            (
              [id] => 1545
              [link] => /store/Products/more/1545
              [block_template] => Array
                (
                  [id] => 1
                  [title] => ابزار و وسایل شستشو و نظافت
                  [banner] => 
                  [color] => #000000
                  [style] => 
                  [direction] => left
                  [showTitle] => 
                  [banner_list] => Array
                    (
                    )

                )

              [filter_type] => 3
              [max_count] => 100
              [tag_condition] => 
              [filter_id] => Array
                (
                  [0] => 54532
                  [1] => 54533
                  [2] => 54530
                  [3] => 54534
                  [4] => 
                )

              [filter_search] => 54532,54533,54530,54534
              [filter_id_string] => 54532,54533,54530,54534,
              [Prod_Group_ID] => 
              [hasBlock] => 
              [Products] => Array
                (
                  [Result] => Array
                    (
                    )

                )

              [Blocks] => Array
                (
                  [Result] => Array
                    (
                    )

                )

            )

        )

    )

)
1
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
انتخاب کالاهای بیشتر